Metsakasti külapäev on selleks korraks taas ajalooks saanud!

Suur tänu kõigile, kes kohal käisid ning loomulikult kõigile meie selle aastastele toetajatele:

  • Suur-suur tänu Viimsi vald igakülgse abi ja toetuse eest! 
  • Aitäh Thermory AS, kes toetas meid lillekastide materjaliga!
  • Suur tänu Devin Eesti, et laste võistuste auhinnafondi mõnusa veega toetasite!
  • Aitäh Viimsi Huvikeskus meile märgimasinat laenamast!
  • Soe ja siiras tänu Flores Aed OÜ-le, kes juba teist aastat meid lilledega kaunistab ja torditoojatele tänutäheks lilli jagab! 
Kohtumiseni järgmisel aastal!

 

Miks astuda külaseltsi liikmeks?

  • saad küla puudutavate teemade juures kaasa rääkida
  • saad ise küla arengule kaasa aidata
  • saad tuttavaks paljude toredate naabritega
  • saad parima ülevaate külaseltsi finantsidest