Hädaabinumber 112

G4S patrull 1911

Piirkondlik politseinik 6 028 855

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Valvetelefonile saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.
Rohkem infot leiad siit

Päästeala infotelefon 1524
Tahate teada millistes tingimustes ja kus võib tuld teha.
Teil on päästealaga seotud küsimus ja te ei tea, kelle poole pöörduda.
Vaata lähemalt

Imatra ööpäevaringne infoliin 715 0188

AS Viimsi Vesi kliendiinfo 606 6848
AS Viimsi Vesi ööpäevaringne avariinumber 534 50240

Tänavavalgustuse eest meie külas hoolitseb KH Energia Konsult.
Rikked 24 h tel 659 8970 või Viimsi valla abitelefon 14455
Tõnu Roosna troosna@energia-konsult.ee