Seekordsel küsitlusel oli meil põhirõhk külaplatsi ja püsiühenduse teemadel.

Vastuseid tuli kokku 44.

Lühikokuvõte külaplatsi küsitluse tulemustest:

 1. 70% vastajate arvates on külaplats vajalik.
 2. Kõige enam soovitakse külaplatsile laste mänguväljakut, seejärel väikest kelgumäge ja lõkkeaset. Vähem toetust leidsid võrkpalliplats ja korvpalliplats, laululava ei peetud oluliseks.
 3. 70% vastajate arvates piisab külaplatsile varjualusest ja eraldi külamaja ideed toetas 30% vastajatest.
 4. Soovitud üritustest said kõige suurema toetuse jaanipäev (90%), külapäev (83%) ja laste spordipäev (78%). Suuremat toetust sai ka kevadlaat ja kirbuturg, rohevahetuspäeva pidas oluliseks 41% vastajatest.
 5. Enamus vastajatest olid nõus külaplatsi eest hoolitsema, kui see nõuab umbes 1h tööd kuus.

Külaplatsi teemaga tegeleme kindlasti edasi. Loodame, et saame Viimsi vallaga peagi allkirjastada külaplatsi maa-ala kasutamise lepingu ja hakkame koos platsi korrastama ja üles ehitama.

Lühikokkuvõte püsiühenduse küsitluse tulemustest:

 1. 83% vastajatest soovis püsiühendust.
 2. Kõige suurem huvi püsiühenduse vastu oli Pirni teel (5 huvilist), seejärel Raudrohu ja Kirsi teel (4). Lootuse, Metsakasti põik ja Metsakasti teedel oli kõikidel 3 huvilist.
 3. Lisaks püsiühendusele olid 68% vastajatest huvitatud TV teenustest ja 34% valveteenusest.
 4. Kõige enam kasutatakse hetkel Telia ja Elisa internetiteenuseid.
 5. 90% oleks nõus püsiühenduse rajamist toetama, neist 30% kuni 100€-ga, 30% kuni 300€-ga ja 30% kuni 500€-ga. Paar vastajat oleks nõus ka suurema toetusega.
 6. Püsiühendust soovitakse, kuna see tõstab kinnisvara väärtust ja annab rohkem võimalusi.

Püsiühenduse info anname edasi Teliale ja teistele pakkujatele. Loodame, et küsitlusest selgunud elanike huvi on piisav. Anname teada, kui on uudiseid võimaliku püsiühenduse kohta.

Murekohana toodi taaskord välja tolmavad teed. Siinkohal on hea meel öelda, et ka sel aastal saavad kaks Metsakasti küla teed tolmuvabaks, nendeks on Mureli tee ja Pirni tee. Teede kogupikkus on üle 700m.

Tänud kõikide heade sõnade ja ettepanekute eest! Jõudumööda üritame kõikide muredega tegeleda.

Jätkuvalt ootame kõiki aktiivseid külaelanikke külaseltsiga liituma, ainult koos saame oma küla paremaks teha. Liitumiseks vajuta siia.